ARRIVA LOCATIONS NEAR YOU

The adventure can begin closer than you think. We have local operations right across Europe, and many of them have apprenticeship and work experience opportunities. Explore them below.

Windmill animation
Arriva-Early-Careers_Arriva-Slovakia[1]

SPOLOČNOSŤ

Skupinu Arriva reprezentujú na Slovensku spoločnosti Arriva Michalovce, Arriva Nitra, Arriva Nové Zámky, Arriva Transport Services a Arriva Service. Poskytujeme služby autobusovej dopravy a servisné služby pre autobusy, osobné a nákladné vozidlá.

DOPRAVA

V oblasti autobusovej dopravy poskytujeme komplexné portfólio služieb, ktorými sú:

  • mestskú autobusovú dopravu v Nitre, Nových Zámkoch, Leviciach a ďalších mestách na Slovensku
  • prímestskú autobusovú dopravu v regióne Michaloviec, Nitry a Nových Zámkov
  • ďiaľkovú autobusovú dopravu na Slovensku
  • medzinárodnú autobusovú dopravu
  • zmluvnú autobusovú dopravu
  • nepravidelnú autobusovú dopravu

Na Slovensku celkovo zamestnávame približne 1500 zamestnancov.

ĽUDIA

Arriva je spoločnosť poskytujúcou služby, takže väčšina našich zamestnancov je v priamom každodennom kontakte so zákazníkmi. Preto je pre úspech našej spoločnosti kľúčovým faktorom úspešnosti, aby sme mali správnych ľudí na správnom mieste. Máme záujem dlhodobo podnikať na Slovensku a preto hľadáme aj mladých ľudí s perspektívou dlhodobého pôsobenia v našej spoločnosti. Snažíme sa im vytvárať také pracovné podmienky, aby sme ich dokázali získať a dlhodobo udržať v našej spoločnosti.

BUDÚCNOSŤ

Spoločnosť Arriva má plány dlhodobého rozvoja na Slovensku nielen v oblasti autobusovej dopravy, ale aj v oblasti železničnej dopravy. Budeme veľmi radi, ak sa rozhodnete spolupodieľať na rozvoji našich služieb na Slovensku. O konkrétnych možnostiach sa dozviete viac, keď navštívite podstránku Prihlásiť sa.